Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM BOZKIR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM BOZKIR

T: (0282) 250 3115

M cbozkir@nku.edu.tr

W cbozkir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Beslenme ve Diyetetik
Ana Bilim Dalı:Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: Malatya sağlıklı yaşam merkezine başvuran hafif şişman ya da şişman kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı ve diyet tedavisine etkisi (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALK SAĞLIĞI (YL)
Öğrenim Yılları: 2010-2013
Tez: Malatya il merkezinde yaşayan bedensel engelli bireylerde obezite prevelansı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi (2013)
Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ / BESLENME VE DİYETETİK PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
2018-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Diyetisyen SAĞLIK BAKANLIĞI, BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018
Diyetisyen SAĞLIK BAKANLIĞI, MALATYA SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ 2014-2017
Diyetisyen SAĞLIK BAKANLIĞI, MALATYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011-2014
Diyetisyen SAĞLIK BAKANLIĞI, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ 2009-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TEKİN Ç., BOZKIR Ç., KARAKAŞ N., GÜNEŞ G., The relation between the body perceptions and eating habits of the students in Inonu University /Inonu Universitesi ogrencilerinin beden algilari ile yeme tutumlari arasindaki iliski, Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol. 24, pp. 1-9, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. BOZKIR Ç., ÖZER A., PEHLİVAN E., Prevalence of obesity and affecting factors in physically disabled adults living in the city centre of Malatya, BMJ Open, vol. 6, pp. 10289, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. BOZKIR Ç., TEKİN Ç., Mete B., NACAR E., ÖZER A., Communication Skills, Empathic Tendency and Affecting Factors of Assistant Doctors in Inonu Universty, Faculty of Medicine, Malatya [Inonu Universitesi Tip Fakultesi Asistan Doktorlarin Iletisim Becerileri, Empatik Egilimleri ve Etkileyen Faktorler], Medicine Science International Medical Journal, vol. 4, pp. 2473, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. TEKİN Ç., BOZKIR Ç., SAZAK Y., ÖZER A., Malatya İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının, Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, İş Doyumu Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, Fırat Tıp Dergisi, vol. 19, pp. 135-139, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Mete B., Fırıncı B., NACAR E., TEKİN Ç., BOZKIR Ç., PEHLİVAN E., Malatya İl Merkezinde Yaşayan Yetişkinlerin Tamamlayıcı Alternatif Tıbba Bakış Açıları ve Kullanım Durumları, 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (19.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri
2. Çelik Seyitoğlu D., BOZKIR Ç., GÜNEŞ G., PEHLİVAN E., Evaluation of the Effect of Intra-urban Traffic Noise Level Difference on Public Health Well-being, 2.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi (16.04.2018-20.04.2018).
Tam metin bildiri
3. BOZKIR Ç., Tüketici Bilinci ve Çevre, 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi (16.04.2018-20.04.2018).
Özet bildiri
4. Gökçe A., BOZKIR Ç., Seyitoğlu Çelik D., ÖZER A., Level of food additive knowledge and perceptions of food safety of university students, 10TH EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE (01.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
5. Karagöz S., BOZKIR Ç., Aydın D., Bayer İ., Başkıran D., TEKİN Ç., ÖZER A., Malatya İl Merkezi Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve İlişkili Faktörler, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaam Boyu Sağlık Zirvesi (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BOZKIR Ç., Tutuk Karagöz S., ÖZER A., Sağlıklı Yaşam Merkezine Başvuran Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (05.10.2015-09.10.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
2. GÜNEŞ G., KARAKAŞ N., TEKİN Ç., BOZKIR Ç., İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Beden Algıları İle Yeme Tutumları Arasındaki İlişki, 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
3. BOZKIR Ç., TEKİN Ç., Mete B., NACAR E., ÖZER A., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Doktorların İletişim Becerileri, Empatik Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler, 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
4. BOZKIR Ç., TEKİN Ç., SAZAK Y., ÖZER A., Malatya İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının,  Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, İş Doyumu Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler, 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (27.10.2013-31.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
5. BOZKIR Ç., ÖZER A., PEHLİVAN E., Malatya İl Merkezinde Yaşayan 20-65 Yaş Arası Bedensel Engelli Bireylerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler, 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (27.10.2013-31.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. PLoS One, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia Bulimia and Obesity, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. PLoS One, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Medicine Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
5. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. BESLENMENİN HİPOTALAMİK KONTROLÜNDE İRİSİN HORMONUNUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.07.2014-01.07.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi , 19.04.2018-22.04.2018.
2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi , 16.04.2018-20.04.2018.
TFF Sağlık Ekipleri Çalışanları Beslenme Uzmanlığı Bilgi Yenileme Kursu , 26.10.2017-27.10.2017.
Tübitak 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı , 31.03.2017-02.04.2017.
Kırsal TSM Çalışanları Eğitici Eğitimi , 05.12.2016-09.12.2016.
Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu , 05.05.2016-06.05.2016.
18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 05.10.2015-09.10.2015.
TFF Sağlık Ekipleri Çalışanları Beslenme Uzmanlığı 3. Basamak Eğitim Kursu , 01.10.2015-03.10.2015.
TFF Sağlık Ekipleri Çalışanları Beslenme Uzmanlığı 2. Basamak Eğitim Kursu , 20.02.2015-22.02.2015.
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 20.10.2014-24.10.2014.
Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, 18.10.2014-.
TFF Sağlık Ekipleri Çalışanları Beslenme Uzmanlığı 1. Basamak Eğitim Kursu , 20.05.2014-22.05.2014.
Wiley Uluslararası Dergilere Makale Yazma Eğitimi , 09.05.2014-.
14. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, 03.05.2014-.
16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 28.10.2013-31.10.2013.
2. Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu , 09.04.2013-11.04.2013.
5.International Congress on Nutrition and Cancer , 09.09.2012-11.09.2012.
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı İl Sağlık Müdürlükleri Sorumluları Eğitimi , 18.04.2011-19.04.2011.
Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı Eğitici Eğitimi, 07.10.2010-08.10.2010.